Persoonsgegevens

Uitbreiding budget Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer budget en personeel zodra de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meldt aan de Tweede Kamer dat de begroting van de AP wordt meegenomen in het wetsvoorstel voor de implementatie van de AVG. Deze verordening (ook bekend onder de Engelse afkorting EU GDPR) gaat op 25 mei 2018 in de hele EU gelden. De AP krijgt er dan een niet gering takenpakket bij.

Een extern bureau heeft op basis van verschillende aannames en deels nog in te richten werkprocessen, de consequenties van de verordening uitgewerkt in drie scenario’s voor het verwachte extra budget. Het huidige budget is structureel 7,7 miljoen euro. De scenario’s laag, midden en hoog doen daar 12, 16 en 22 miljoen euro bij.

In een interview in het FD kijkt voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, vooruit op de invoering van de AVG. Grote dataverwerkers kunnen dan in principe een boete krijgen die oploopt tot 20 procent van de totale omzet per jaar in de hele EU. Bij de Alphabets en Facebooks van de datawereld kunnen de bedragen daardoor in de miljarden lopen.