Lumengroup - Beveiliging voor telefoon

26 mei 2018. En wat daarna te doen?

Wat gebeurt er op 26 mei 2018, de dag nadat de AVG/GDPR van toepassing wordt in de EU (te weten 25 mei 2018)?

Goede antwoord: vrij weinig, het is dan zaterdag….. Toch is dit een vraag die vaak door klanten aan ons wordt gesteld en als wij een presentatie geven over de AVG/GDPR.

Ons eerste antwoord is dat deze datum slechts de eerste mijlpaal is voor organisaties richting een structurele implementatie. Immers, de AVG/GDPR is geen ‘2000- milleniumbug’ maar is ongoing. Organisaties veranderen zelf, wetgeving verandert en er komen meer interpretaties, rechterlijke uitspraken en ‘best practices’. Dit leidt steeds tot aanpassingen in de bedrijfsvoering en nieuwe vraagstukken. Deze uitdagingen moeten op multi-disciplinaire wijze worden aangegaan.

Los van de wetgeving wordt het publieke- (en politieke)bewustzijn ten aanzien van privacy en data protection in de loop der tijd steeds sterker. Dit zal wellicht een nog grotere driver zijn voor organisaties om transparant en integer te handelen t.a.v. persoonsgegevensverwerkingen, dan de wet zelf.

‘GDPR Emergency toolkit’

Organisaties die aan de slag zijn gegaan met quick fixes, window dressing, en op de markt verkrijgbare ‘emergency toolkits’ en dus ad-hoc implementeren, komen na verloop van tijd in het gedrang. Partijen die vanaf het begin af aan voor een structurele aanpak zijn gegaan, kunnen zich gaan onderscheiden in de markt.

Extern toezicht

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op 26 mei 2018 qua personeel mogelijk verdubbeld. De verwachting is dat er steeds meer onderzoeken komen en dus ook sancties. De AP zal een groeiproces gaan meemaken. De invloed van de toezichthouder zal toenemen. Het uiteindelijke draagvlak van dit externe toezicht op langere termijn hangt af van de opvattingen van het publiek over privacy en van de (Europese) politiek. Ook deze opvattingen zullen aan schommeling onderhevig zijn, waarbij incidenten steeds de roep om meer toezicht zullen vergroten.

Verstandige bedrijven en organisaties wachten deze ontwikkelingen niet af. Zij kennen hun risico’s, bekijken de context en hun strategie en zien 25 mei 2018 slechts als een datum in hun duurzame ontwikkeling.

Wat daarvoor nodig is te lezen in onze voorgaande blogs op deze website.