Update van jouw FG

Hieronder volgen enkele belangrijke en handige updates vanuit jouw Functionaris Gegevensbescherming! Als je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Bewustwording rondom AVG en informatiebeveiliging

Ieder schoolbestuur of samenwerkingsverband hanteert haar eigen aanpak en snelheid bij de implementatie van de AVG. Dat is prima uiteraard, maar het is verstandig om de vaart erin te houden. Jouw FG zal je daarbij helpen en je tegelijkertijd daar scherp in houden.

Naast de instrumentele AVG-aanpak (zoals beleid, register en protocollen), is het informeren van personeel (leraren en ondersteunend personeel) erg belangrijk. Immers: bewustwording rondom de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens zorgt voor verandering in gedrag. Van daaruit volgen instructies over ‘hoe te handelen in uiteenlopende AVG gerelateerde situaties’. Wij denken daar graag over mee en staan stand-by voor tips en adviezen.

In het nieuws: beveiliging leerling(volg)systemen

In het onderwijs worden diverse leerlingvolgsystemen gebruikt (o.a. Magister en Parnassys). Onlangs verscheen in de pers een bericht dat Magister jarenlang slecht bleek te zijn beveiligd. E-mails die vanuit het programma worden verzonden, waren tot voor kort niet versleuteld. Ontwikkelaar Schoolmaster heeft inmiddels actie ondernomen en het lek gedicht. Meer weten? Lees dit bericht in Trouw.

Reglement FG

De FG kan zijn taak alleen goed uitoefenen als ons FG reglement is ondertekend door de CvB en naar ons is teruggestuurd. Eerder heb je deze al ontvangen. Hierin staan de taken en bevoegdheden van de FG opgenomen. Als je dit nog niet gedaan hebt, doe dat dan zo snel mogelijk.

Bereikbaarheid FG

Ouders en betrokkenen moeten makkelijk en snel klachten, vragen en opmerkingen rondom privacy aan de FG kunnen melden. De FG moet vanuit iedere locatie (dus ook iedere school) goed bereikbaar zijn. Hiervoor hebben wij een webformulier ontwikkeld en op de betreffende websites geplaatst kan worden. De link naar dit formulier: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Ronde tafel AVG voor samenwerkingsverbanden

Op 30 november organiseert Lumen Group samen met Privacy People een ronde tafel, speciaal voor samenwerkingsverbanden. Vooral met als doel van elkaar te leren en om te voorkomen dat niet iedereen ‘het wiel zelf gaat uitvinden’. De samenwerkingsverbanden in ons netwerk worden hier nog apart over geïnformeerd. De bijeenkomst is gratis voor onze abonnementhouders en geïnteresseerden.

Beveiligingsincidenten en datalekken melden

De FG wordt graag zo snel mogelijk geïnformeerd zodra zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Een beveiligingsincident kan een datalek zijn, maar dat hoeft niet altijd. Wij bespreken dit graag met jou en bedenken met elkaar hoe het beste te handelen. Wij hebben als FG inmiddels al een paar datalekken bij klanten onderhanden. De ervaring leert dat elkaar snel informeren van belang is om ernstige gevolgen te voorkomen.

Tot ziens op juridisch congres Verus?

Veel van onze abonnementhouders zijn lid van Verus. Donderdag 11 oktober organiseert Verus een juridisch congres in Baarn. Lumen Group is daar ook aanwezig, je herkent ons aan onze banner met logo. Als je vragen hebt over onze FG diensten of onze e-learning, spreek ons gerust even aan!