FG-as-a-service via SIVON

Goed nieuws: Lumen Group wint de landelijke aanbesteding voor de levering van FG’s ‘as-a-service’. Dit betekent dat wij ons nóg verder kunnen verankeren binnen de markt en ons optimaal blijven doorontwikkelen. Dit is voor al onze onderwijsklanten gunstig, aangezien er veel nieuwe best practices zullen gaan ontstaan.

Lumen Group tekent op 11 maart de raamovereenkomst met SIVON om voor de komende vier jaar FG’s te leveren aan schoolbesturen. SIVON is een coöperatie van en voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en verzorgt namens de scholen de inkoop en het begeleiden van het selectieproces voor de FG. We hebben deze aanbesteding gewonnen in samenwerking met onze partner PrivacyTeam.

Met onze aanpak en kennis van de onderwijspraktijk, helpen wij scholen via SIVON op een manier die niet alleen goed werkbaar is, maar ook betaalbaar. Dit deden we natuurlijk ook al los van SIVON, maar door deze samenwerking wordt ons bereik groter en zijn wij makkelijk toegankelijk voor schoolbesturen die via SIVON inkopen.