Voorkom onrust: is toestemming vereist voor het maken van foto’s en films bij schoolmusicals?


Zojuist publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens op haar sociale media kanalen (LinkedIn en Twitter) een bericht over het maken van foto’s en films bij schoolmusicals. Hierna hebben wij direct contact opgenomen met de AP om meer duidelijkheid over dit bericht te verkrijgen. De AP geeft aan dat het maken van foto’s en films bij schoolmusicals niet verboden is. Hier zijn echter wel wat eisen aan verbonden. De AP geeft verder aan dat het maken van foto’s en films voor huishoudelijk gebruik door ouders is toegestaan. Het openbaar maken van de foto’s en films is niet zondermeer toegestaan.

Scholen mogen alleen de foto’s en films openbaar maken (bijv. op Youtube, website) als zij toestemming hebben gevraagd aan de ouders. Het feit dat beeldmateriaal op ‘besloten’ online ouderomgevingen (zoals Social Schools of Digiduif etc.) wordt geplaatst is hierbij verder niet relevant, hiervoor geldt namelijk hetzelfde criterium als voor openbare bronnen. Omdat het gaat om kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is expliciete toestemming vereist. Dit betekent dat stilzwijgende toestemming onvoldoende is. Volgens de AP moeten scholen wel goede beschermingsmaatregelen nemen. Navraag bij de AP door Lumen Group leert dat met het laatste wordt bedoeld: het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zoals volgens de AVG is vereist.

Wilt u meer weten over het hoe het nu zit met het maken van foto’s en films? Kijk dan in de Q&A op onze website of neem contact met ons op om te weten wat Lumen Group voor uw organisatie kan betekenen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 889 65 75 of info@lumengroup.nl.


Bericht van jouw FG

Beste lezer,

Het schooljaar is nu bijna ten einde waarin het belang van privacy en informatiebeveiliging zichtbaar zijn gegroeid. Wij als Lumen Group merken dat vooral aan het toenemend aantal vragen en datalekken en beveiligingsincidenten die bij ons binnenkomen. Wij zijn trots op de veranderingen die jullie binnen het onderwijs afgelopen jaar hebben doorgezet. Echter, er ligt voor ieder schoolbestuur en samenwerkingsverband nog steeds een uitdaging om de implementatielat te gaan aantikken en daarna goed voorbereid te zijn op een situatie waarin privacy en informatiebeveiliging structureel en doorlopend en aantoonbaar geborgd zijn binnen de PDCA cyclus.

Daarnaast hebben wij in het tweede kwartaal van 2019 gewerkt aan een Q&A die op een slimme wijze IBP toegankelijk maakt. Verderop in de nieuwsbrief kun je lezen welke updates wij voor het nieuwe schooljaar gaan doorvoeren zodat deze Q&A doorlopend blijft groeien en jullie voor veel vragen in eerste aanleg daar ook terecht kunnen.

Voor degenen die we niet meer spreken; wij wensen jullie alvast een prettige zomervakantie waarna we weer vol aan de slag gaan.

Met vriendelijke groet,

Stijn Sarneel

Functionaris Gegevensbescherming

Update Q&A AVG onderwijs

Regelmatig werken wij aan onze Q & A voor privacy en informatiebeveiliging voor onderwijs. De nieuwe versie zal voordat het nieuwe schooljaar begint bijgewerkt zijn. Er vinden veel interpretaties plaats door Kennisnet, rechters, andere marktpartijen, de AP en door onszelf. Wij volgen dit voor jullie en stellen dit beschikbaar. De nieuw uitgewerkte thema’s worden o.a.:

 • De bibliotheek op school en aansluiting met lokale openbare bibliotheek;
 • Hoe om te gaan met kopie paspoort van leerlingen en identificatie;
 • Voorbeelden van datalekken die wij afgelopen tijd zijn tegengekomen;
 • Zijn foto’s bijzondere persoonsgegevens; ja of nee?
 • Gebruik van google g-suite for education.
 • Schoolfotograaf in allerlei situaties (incl. toestemmingen);
 • Het vervallen van de gewichtenregeling (van belang bij inschrijving);
 • Hoe om te gaan met stagiaires (universiteit / PABO) en beeldmaterialen;
 • Monitoren gezondheidsgegevens jongeren (bv. GGD);
 • Hoe om te gaan met Geschillencommissie Onderwijs en verstrekken van gegevens;
 • Is er toestemming nodig voor een smoelenbeek met medewerkers;
 • Overstap van PO naar VO (OSO) en van VO naar MBO of hoger onderwijs;
 • De ouderraad en verwerking van persoonsgegevens.

Ga hier naar onze Q & A. Hier kun je ook zelf vragen indienen.