Update Q&A AVG onderwijs

Regelmatig werken wij aan onze Q & A voor privacy en informatiebeveiliging voor onderwijs. De nieuwe versie zal voordat het nieuwe schooljaar begint bijgewerkt zijn. Er vinden veel interpretaties plaats door Kennisnet, rechters, andere marktpartijen, de AP en door onszelf. Wij volgen dit voor jullie en stellen dit beschikbaar. De nieuw uitgewerkte thema’s worden o.a.:

 • De bibliotheek op school en aansluiting met lokale openbare bibliotheek;
 • Hoe om te gaan met kopie paspoort van leerlingen en identificatie;
 • Voorbeelden van datalekken die wij afgelopen tijd zijn tegengekomen;
 • Zijn foto’s bijzondere persoonsgegevens; ja of nee?
 • Gebruik van google g-suite for education.
 • Schoolfotograaf in allerlei situaties (incl. toestemmingen);
 • Het vervallen van de gewichtenregeling (van belang bij inschrijving);
 • Hoe om te gaan met stagiaires (universiteit / PABO) en beeldmaterialen;
 • Monitoren gezondheidsgegevens jongeren (bv. GGD);
 • Hoe om te gaan met Geschillencommissie Onderwijs en verstrekken van gegevens;
 • Is er toestemming nodig voor een smoelenbeek met medewerkers;
 • Overstap van PO naar VO (OSO) en van VO naar MBO of hoger onderwijs;
 • De ouderraad en verwerking van persoonsgegevens.

Ga hier naar onze Q & A. Hier kun je ook zelf vragen indienen.