Voorkom onrust: is toestemming vereist voor het maken van foto’s en films bij schoolmusicals?


Zojuist publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens op haar sociale media kanalen (LinkedIn en Twitter) een bericht over het maken van foto’s en films bij schoolmusicals. Hierna hebben wij direct contact opgenomen met de AP om meer duidelijkheid over dit bericht te verkrijgen. De AP geeft aan dat het maken van foto’s en films bij schoolmusicals niet verboden is. Hier zijn echter wel wat eisen aan verbonden. De AP geeft verder aan dat het maken van foto’s en films voor huishoudelijk gebruik door ouders is toegestaan. Het openbaar maken van de foto’s en films is niet zondermeer toegestaan.

Scholen mogen alleen de foto’s en films openbaar maken (bijv. op Youtube, website) als zij toestemming hebben gevraagd aan de ouders. Het feit dat beeldmateriaal op ‘besloten’ online ouderomgevingen (zoals Social Schools of Digiduif etc.) wordt geplaatst is hierbij verder niet relevant, hiervoor geldt namelijk hetzelfde criterium als voor openbare bronnen. Omdat het gaat om kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is expliciete toestemming vereist. Dit betekent dat stilzwijgende toestemming onvoldoende is. Volgens de AP moeten scholen wel goede beschermingsmaatregelen nemen. Navraag bij de AP door Lumen Group leert dat met het laatste wordt bedoeld: het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zoals volgens de AVG is vereist.

Wilt u meer weten over het hoe het nu zit met het maken van foto’s en films? Kijk dan in de Q&A op onze website of neem contact met ons op om te weten wat Lumen Group voor uw organisatie kan betekenen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 889 65 75 of info@lumengroup.nl.