De voordelen van een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Sinds twee jaar biedt Lumen Group een FG abonnement aan binnen diverse sectoren waaronder zorg, bedrijven, (semi)-overheid en onderwijs. Organisaties maken steeds vaker gebruik van dit FG abonnement. Maar waarom kiezen organisaties toenemend voor een externe FG? Hieronder een korte analyse, waarna de voordelen van een FG abonnement zijn opgesomd.

De functie groeit een interne FG vaak boven het hoofd

Vaak zien wij dat een interne medewerker parttime wordt aangewezen voor de functie van FG. Hij of zij komt er in toenemende mate achter dat deze functie veel meer inhoudt dan oorspronkelijk gedacht en daarmee gecompliceerder is. Interne FG’s zijn na bijna twee jaar na invoering van de AVG meestal nog bezig met de implementatie, en vaak nog niet met controles en toezichthouden. De uitdaging die er vaak ligt is om een concreet plan van aanpak op te stellen en dit plan vervolgens uit te voeren. Hulp van een buitenstaander is dan gewenst om hierin te voorzien.

De kwaliteitseisen aan de FG worden steeds zwaarder

Van een FG wordt verwacht dat deze vanuit zijn functie een relatie opbouwt met de organisatie en belanghebbenden, en zorgt voor diepgang ten aanzien van de wet- en regelgeving. Dit houdt concreet in dat een FG een goed gesprek op gang weet te brengen over de privacy- en informatiebeveiligingsvraagstukken binnen de organisatie. Ook moet de FG concreet advies geven aan collega’s, én daarnaast zelf controles uitvoeren op de naleving van de AVG. Deze ‘dubbelrol’ van advies en controle kan erg lastig zijn. Met name omdat de onafhankelijke positie van de FG ook in het geding komt; de slager keurt daarmee zijn eigen vlees en dit is niet wenselijk vanuit de toezichtsfunctie.

De competenties en interesse bij de (huidige) interne FG ontbreken vaak

De vervulling van deze dubbelrol vraagt meerdere belangrijke competenties, zoals het stellen van de juiste vragen, goed kunnen luisteren, empathisch vermogen en lef tonen. Ook is het hebben van controle-ervaring en adviesvaardigheden buitengewoon wenselijk. Als FG moet je soms kritisch durven zijn naar directe collega’s en naar het hoogste management/bestuur. Ondanks de wettelijke ontslagbescherming van de FG kan dit soms een moeilijke opgave zijn.

Een externe FG zorgt voor veel diepgang en effectief toezicht

Wij zien vaak dat een interne FG het lastig vindt om aan tafel te komen en te blijven, omdat zijn functie niet goed is vastgelegd of wordt gedragen. Als externe partij blijkt het minder moeilijk te zijn om met de juiste personen aan tafel te komen, om zo toch regelmatig te kunnen rapporten. Ook luisteren mensen vaak beter naar een externe expert en ‘dwingen vreemde ogen’.

Lumen Group heeft een methode opgesteld om structuur aan te brengen in de monitoring, zodat op een logische en zorgvuldige wijze toezicht wordt gehouden. Doordat Lumen Group in meerdere sectoren actief is als externe FG, is het mogelijk om ook ‘over de schutting te kijken’, en zo best practices mee te nemen en toe te passen. Wij merken dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders (RvT) graag onafhankelijke rapportages ontvangen, omdat zij dan objectieve inzichten verkrijgen over hoe het er voor staat met de privacy en informatiebeveiliging binnen hun eigen organisatie.

Een externe FG is qua kosten bereikbaar geworden voor organisaties

De reden dat Lumen Group voor een abonnementsvorm heeft gekozen, is omdat organisaties voor een vast bedrag per maand vooraf gedefinieerde diensten afnemen. Dit zorgt voor duidelijkheid in de rolverdeling. Een abonnement zorgt door haar langere tijdsduur ervoor dat de FG en de elkaar kunnen leren kennen en een duurzame relatie aangaan. Een FG abonnement brengt uiteraard kosten met zich mee, maar iemand hiervoor aannemen of (parttime) vrijmaken ook!

De voordelen van een FG abonnement

  • U voldoet meteen aan artikel 37 van de AVG en kunt dit ook intern en extern verantwoorden.
  • De onafhankelijkheid van uw FG is geborgd.
  • U betaalt een vast bedrag per maand, dus voorspelbare kosten.
  • Onze opgedane ‘best practices’ worden ingezet bij uw organisatie.
  • Uw organisatie profiteert van een hoge kwaliteit van advies en goed toezicht door middel van monitoring, rapportages en steekproeven.
  • Bij een incident of datalek staan wij 24/7 voor u klaar via ons datalekloket.
  • De Lumen Group Helpdesk staat altijd tot uw beschikking om vragen te beantwoorden.

Ook gebruik maken van de voordelen van onze externe FG diensten?

Kies dan voor ons FG abonnement en neem contact met ons op voor een offerte. Neem contact op met Mitchell Hendriks via mitchell.hendriks@lumengroup.nl of Peter Tanamal via peter.tanamal@lumengroup.nl of via 030- 889 6575 voor een vrijblijvend gesprek.

Events

Lumen Group organiseert regelmatig events met een actueel thema gericht op privacy en informatiebeveiliging. Meer weten? Klik hier voor aankomende evenementen.