Even voorstellen: Mariëlle

Lumen Group groeit en daarom stellen we je hierbij graag voor aan Mariëlle Schwarze. We stelden haar wat vragen, zodat je haar meteen een beetje leert kennen.

Wat is jouw rol bij Lumen Group? 

Bij Lumen Group is mijn functie Management Assistente. In deze functie ben ik de duizendpoot die mijn collega’s ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden op administratief-, commercieel-, organisatorisch- en procesmatig vlak. Dit alles in nauwe samenwerking en overleg met mijn collega’s.

Hoe zien jouw werkdagen er ongeveer uit?

Bij Lumen Group beginnen we elke dag met een gezamenlijke (online) dagstart, waarin we bespreken wat er voor iedereen die dag op de planning staat en van wie je evt. hulp nodig hebt. Daarna ga ik aan de slag met mijn taken, die variëren van agendabeheer tot facturatie en van het organiseren van events tot het bijhouden van de website of administratieve werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde en flexibiliteit is geboden, maar dat is juist wat ik zo mooi aan deze functie vind.

Waarom heb je ervoor gekozen om bij Lumen Group te gaan werken? 

Ik wilde graag werken bij Lumen Group omdat de uitdaging van het helpen opbouwen en meegroeien in een jonge onderneming me mooi leek. Het kunnen uitbouwen en meer vorm geven van mijn functie, de collega’s binnen het team en de sfeer onderling spraken me meteen Daarnaast heb ik de ruimte om mijn mening en ideeën in te brengen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van deze organisatie. Naast onze eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden werken we veel samen en kijken we gezamenlijk hoe we tot het beste resultaat kunnen komen.

Wat zijn jouw 3 opvallendste eigenschappen? 

Ik ben nogal een “doener”; een aanpakker die de schouders eronder zet en niet terugdeinst voor nieuwe of onbekende zaken. Gewoon proberen en kijken of het lukt, fouten maak je om te leren. Verder ben ik toegewijd/ gedisciplineerd; als ik doelen stel, dan ga ik ervoor om die te bereiken. Dat zie je zowel terug in mijn werk alsook in mijn privéleven. Tenslotte omschrijft men mij vaak als creatief. Dit uit zich onder andere in het vinden van oplossingen, tijdens brainstorms of bij het organiseren van projecten. Een eigenschap die als Management Assistente prima van pas komt.

Heb je misschien nog een leuke boodschap voor de lezers van deze nieuwsbrief?

Niet iedere dag is mooi, maar er zit zeker iets moois in elke dag als je je best doet om het te zien.

 

Even voorstellen: Árpád

Even Voorstellen: Arvin

 

Lumen Group groeit en daarom stellen we je hierbij graag voor aan Arvin Khozooei. We stelden hem wat vragen, zodat je hem meteen een beetje leert kennen.

Wat is jouw rol bij Lumen Group?

Arvin: Binnen Lumen Group vervul ik de functie van een Privacy Consultant/ Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hierbij adviseer ik opdrachtgevers op het gebied van privacywet- en regelgeving en dan met name over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Ook begeleid ik de opdrachtgevers in de implementatie van privacywet- en regelgeving door middel van het uitvoeren van analyses en opstellen van rapportages. Hier komt ook een vorm van toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving bij kijken.

Hoe zien jouw werkdagen er ongeveer uit?

Arvin: Mijn werkdag vangt aan met een kop koffie en de invulling van mijn agenda met de taken van die dag nadat ik mijn ontvangen berichten heb doorgenomen. Vervolgens ga ik in overleg met mijn collega’s waarin we de dag starten en de agenda punten voor die dag van eenieder bespreken. Dit zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden en dat wij elkaar hierbij kunnen helpen indien nodig. Na de dagstart hou ik mij met name bezig met mijn eigen taken. De taken kunnen variëren van het beantwoorden van klantvragen en het beoordelen van een privacyreglement van een organisatie, tot het opstellen van rapportages over de compliance van privacywetgeving binnen een organisatie.

Waarom heb je ervoor gekozen om bij Lumen Group te gaan werken? 

Arvin: Ik heb voor Lumen Group gekozen als werkgever, omdat ik mijzelf graag bekend maak met diverse werkprocessen binnen een organisatie. Naast de mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen tot een privacy-specialist, biedt Lumen Group mij ook de mogelijkheid om betrokken te zijn met de groei van de organisatie als een gerenommeerde consultancy- en projectorganisatie, exclusief gericht op de terreinen van privacy en informatiebeveiliging. Ik maak hier graag deel van uit door mijn opgedane kennis tijdens mijn master Law & Technology toe te passen bij Lumen Group.

Wat zijn jouw 3 opvallendste eigenschappen? 

Arvin: Een groot verantwoordelijkheidsgevoel is een kenmerk dat mijn toewijding aan mijn werk verklaart. Verder ben ik zorgvuldig in mijn doen en nalaten wat ertoe leidt dat details aan mij moeilijk ontgaan. Tot slot zou men kunnen zeggen dat ik filantropisch ben vanwege mijn sterke gevoel voor gelijkwaardige basis- of grondrechten voor eenieder.

Heb je misschien nog een leuke boodschap voor de lezers van deze nieuwsbrief?

Arvin: Een gelezen kans om als mens te groeien, leest zichzelf niet voor. Deze dient gelezen te worden.