Effectief AVG kennis en bewustwording waarborgen tijdens de coronamaatregelen

Juist in tijden van corona is het erg van belang om kennis en bewustwording rondom privacy- en informatiebeveiliging actueel te houden. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op het gebied van privacy. Zeker nu leraren (deels) op afstand werken en lesgeven, wordt de kans op bijvoorbeeld datalekken vergroot. Vooral omdat ze dit waarschijnlijk ook in de toekomst blijven doen.

Lumen Group heeft daarom in samenwerking met Academy4Learning een online leerlijn (door)ontwikkeld, genaamd ’AVG in het klaslokaal: praktische handvatten voor kennis en bewustwording’. Deze leerlijn bestaat uit een e-learning, met aanvullend een verdiepende opfriscursus. We merken in toenemende mate interesse vanuit PO, VO en MBO voor deze online leerlijn, en met goede redenen!

Waarom kiezen voor onze online leerlijn?

De e-learning is een erg effectief middel om binnen het hele lerarenteam kennis en bewustwording te vergroten. Leraren kunnen overal ter wereld en in hun eigen tijd met de e-learning aan de slag, wat juist nu heel handig is. Op laagdrempelige wijze wordt – op basis van lastige juridische termen – een praktisch denkkader aangereikt omtrent de AVG. Ook kunnen leraren vanuit huis de informatie op hun eigen tempo tot zich nemen en worden daarnaast echt uitgedaagd om meer na te denken over de privacy in het klaslokaal. De opfriscursus biedt verdieping in de onderwerpen over privacy- en informatiebeveiliging in relatie tot de AVG. Dit gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele thema’s.

Na het doorlopen van de online leerlijn hebben de deelnemers kennis genomen van een praktisch én toepasbaar denkkader, hebben ze veel praktijkvoorbeelden gezien en zijn ze beter op de hoogte hoe ze om kunnen gaan met persoonsgegevens.

Waaruit bestaat de online leerlijn?

De online leerlijn loopt gedurende een periode van 12 maanden. Leraren starten met het basisdeel van ± 45 minuten, waarbij ze op een praktische manier worden meegenomen in de AVG. Na afronding van deze e-learning ontvangen deelnemers een deelcertificaat, als bewijs dat ze hebben deelgenomen.

Vervolgens wordt er 10 maanden lang iedere maand een nieuw thema beschikbaar gesteld, waarin dieper wordt ingegaan op de materie en actualiteiten. Hierbij komen thema’s als veilig thuiswerken, omgaan met rechten van betrokkenen en wachtwoorden aan bod.  Na de afronding van alle casuïstiek ontvangen deelnemers een certificaat van afronding, wat bijdraagt aan de aantoonbaarheid.

Interessant voor het bestuur: Rapportage van de vorderingen

Het is mogelijk dat de voortgang van de leraren wordt gemonitord aan de hand van een dashboard of (anonieme) rapportage. Zo kan bijvoorbeeld het bestuur op schoolniveau zien wat de vorderingen zijn. Daarbij is zichtbaar op welke vragen er goed gescoord wordt en met welke vragen de deelnemers meer moeite hebben. Dit biedt de mogelijkheid voor het voeren van verdere gesprekken over privacy- en informatiebeveiliging, zodat bewustwording op diverse manieren in de onderwijsorganisatie wordt gebracht. Ook draagt een dashboard of rapportage bij aan de aantoonbaarheid dat de onderwijsorganisatie privacy- en informatiebeveiliging serieus neemt en hierop actie onderneemt.

Meer weten?

Download de Flyer of vraag een demo aan. Voor andere vragen kunt u contact opnemen via info@academy4learning.nl.  Goed om te weten: bestaande klanten van Lumen Group ontvangen 30% korting.