Drie jaar AVG: hoe staat het met de FG?

Met de komst van de AVG zijn organisaties die zelf een FG aanstellen verplicht deze aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voorheen werden deze gegevens door de AP in een openbaar FG-register gepubliceerd. Tegenwoordig is dit register echter niet meer openbaar. Onlangs is daarom via een Wob-verzoek het FG-register van de AP opgevraagd (door Gosse Bijlenga), om op deze manier een duidelijk beeld te krijgen van de geregistreerde FG’s. Op basis van deze gegevens hebben wij een globaal overzicht gemaakt van de geregistreerde FG’s per sector en hier zijn een aantal bevindingen uitgekomen. Hieronder hebben wij onze bevindingen in drie tabellen weergegeven.

 

Geregistreerde FG’s per sector

In het totaal zijn er 11.341 FG’s geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Allereerst blijkt uit de cijfers dat van het totaal geregistreerde FG’s de sector gezondheid en welzijn het grootste aandeel in geregistreerde FG’s heeft (38%). Van het totaal aantal geregistreerde FG’s werkt 15% in de sector Onderwijs, 10% in de sector Informatie en Communicatie en 8% in de sector Zakelijk dienstverlening, respectievelijk Openbaar bestuur.

Verplicht en niet verplicht FG’s per sector

Verder geven de cijfers weer dat in de sector openbaar bestuur, in verhouding tot de andere sectoren, een relatief hoog percentage aangeeft dat er een verplichte FG is (99%). Ook in de sector Onderwijs (94%) en Gezondheid en welzijn (88%) liggen deze percentages hoog. Dit ligt ook voor de hand omdat in deze sectoren het aanstellen van een FG over het algemeen verplicht is. In de sectoren Zakelijke dienstverlening en Informatie en Communicatie geeft ongeveer meer dan de helft van de organisaties aan dat een FG verplicht is (54% en 55%). Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat als een organisatie een FG registreert, dat het aanstellen van een FG door de organisatie ook doorgaans verplicht is. Slechts 24% van de organisaties geeft aan dat zij vrijwillig een FG hebben aangesteld.

Interne of externe FG’s per sector

Het is aan de organisaties zelf om een keuze te maken tussen het intern of extern regelen van de FG-functie. In dat kader hebben wij tevens geconstateerd dat op dit moment in bijna alle sectoren het aanstellen van een FG grotendeels intern wordt ingericht (60% is intern). Desondanks zien wij op basis van eerdere gegevens dat steeds meer organisaties de voordelen van het uitbesteden aan een onafhankelijke gespecialiseerde FG inzien en daar dan ook de voorkeur aan geven. In de sector Openbaar bestuur is 66% van de FG’s intern, in de sector Zakelijke dienstverlening is dat 75% en in de sector Informatie en communicatie is dat 72%. In de sector Gezondheid en welzijn is de helft intern (50%). De enige sector waar meer externe FG’s dan interne FG’s zijn aangesteld is de sector Onderwijs (slechts 40% is intern).

Is de FG-functie binnen uw organisatie toekomstbestendig ingericht?

Lumen Group biedt een handreiking met praktische checklist voor directeuren, bestuurders en commissarissen. Krijg duidelijkheid en download onze handreiking met praktische checklist hier. Via ons FG-abonnement helpen wij organisaties aan een onafhankelijke externe toezichthouder, teneinde te voldoen aan artikel 37 AVG. Klik hier voor meer informatie over ons FG-abonnement.

Heb je vragen over de FG-functie?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen graag verder. Wij zijn bereikbaar per e-mail op info@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75. Het is mogelijk een afspraak in te plannen via deze link.