Wijziging Telecommunicatiewet: nieuwe regels voor telemarketing

Per 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. De wetswijziging heeft betrekking op regels voor telemarketing. Tot 1 juli 2021 gold een “opt-out-systeem” voor het bellen van particulieren voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat abonnees die geen rechtspersoon zijn ongevraagd telefonisch konden worden benaderd door verkopers, tenzij ze stonden ingeschreven in het bel-me-niet-register. Vanaf 1 juli 2021 moeten telemarketeers vooraf toestemming hebben van de particulieren die ze benaderen via de telefoon. In deze blog leggen wij uit wat deze wetswijziging betekent voor uw organisatie.

Opt-in-systeem

Met de wetswijziging is een algemeen “opt-in-systeem” ingevoerd voor directmarketing via de telefoon. Het opt-out-systeem is daarmee vervallen en het bel-me-niet-register is opgeheven. Onder het oude regime konden particulieren in beginsel via de telefoon benaderd worden door marketeers, tenzij ze zich hadden ingeschreven in het bel-me-niet-register. Het nieuw ingevoerde opt-in-systeem houdt in dat particulieren vooraf expliciet toestemming moeten geven voor ongevraagde commerciële en ideële communicatie en communicatie voor goede doelen (artikel 11.7 Telecommunicatiewet). Zonder dergelijke toestemming is ongevraagde telemarketing niet toegestaan. Onder “particulieren” wordt verstaan: consumenten, eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of maatschappen waar zzp’ers vaak gebruik van maken.

Aanleiding wijziging

Op grond van signalen, meldingen, onderzoeken en gevoerde gesprekken vanuit de samenleving, consumenten belangenbehartigers en de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die toeziet op de naleving van de regels voor telemarketing, zijn een aantal problemen geconstateerd met betrekking tot de bescherming van consumenten tegen ongewenste telemarketing:

  • Consumenten zijn over het algemeen niet gediend van ongevraagde telemarketinggesprekken;
  • Natuurlijke personen zijn een relatief kwetsbare groep voor telemarketing, in die zin dat ze ieder moment van de dag ermee geconfronteerd kunnen worden en daar hinder, irritatie en privacyinbreuken van kunnen ondervinden;
  • Telemarketing veroorzaakt onbegrip en irritatie over dat natuurlijke personen steeds voor onbepaalde tijd gebeld kunnen worden, indien zij bij een partij een product of dienst hebben gekocht;
  • Natuurlijke personen zijn onbekend met het recht van verzet, waardoor zij zichzelf niet effectief kunnen beschermen tegen ongewenste telemarketing;
  • Er bestaat problematiek omtrent de effectiviteit van toezicht door de ACM.

Gevolgen

Vanaf 1 juli 2021 moeten telemarketeers van tevoren toestemming hebben van particulieren om ze te benaderen via de telefoon voor marketingdoeleinden. Dit is anders indien sprake is van betalende klanten die hiervan op de hoogte zijn gesteld toen ze klant werden en op dat moment tevens in de gelegenheid zijn gesteld om hiertegen bezwaar te maken . Indien zij geen bezwaar hebben gemaakt, mogen zij ongevraagd gebeld blijven worden.

Verdere uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zijn rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hun telefoonnummer speciaal voor dergelijke doeleinden openbaar hebben gemaakt.

Ten slotte vallen ook abonnees die zijn gevestigd buiten de Europees Economische Ruimte buiten het toepassingsbereik van artikel 11.7 Telecommunicatiewet, indien is voldaan aan de daar toepasselijke regels voor telemarketing via de telefoon.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Indien uw organisatie gebruik maakt van telemarketing, dan moet u in eerste instantie kijken of er een of meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, zodat u geen toestemming hoeft te vragen. Als deze uitzonderingen niet van toepassing zijn, dan zult u ervoor moeten zorgen dat u wel vooraf toestemming heeft gekregen.

Om te voldoen aan het toestemmingsvereiste moet de toestemming vrij, specifiek en geïnformeerd zijn. Bovendien moet het blijken uit ondubbelzinnige wilsuiting. Dit houdt in dat de particulier vrij moet zijn om toestemming te weigeren, de particulier goed moet weten aan wie en waarvoor hij toestemming geeft en dat het geven van toestemming moet voortkomen uit een actieve handeling.

De ACM heeft aangekondigd dat ze particulieren actief zullen informeren over de aangepaste regeling en de mogelijkheid tot klagen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan tevens handhaven wanneer sprake is van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, wat snel aan de orde zal zijn bij het gebruik van telefoonnummers van particulieren die geen toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Wij zijn bereikbaar per e-mail op info@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75. Het is mogelijk een afspraak in te plannen via deze link

Even voorstellen: Wieda

Wat is jouw rol bij Lumen Group?

Binnen Lumen Group vervul ik de rol als Privacy Consultant. Dat wil zeggen dat ik een adviserende rol heb in het kader van de AVG/GDPR-wetgeving voor verschillende organisaties. Daarnaast hou ik toezicht op de naleving van de privacywetgeving en stel ik hierover rapportages op. Op termijn zal ik ook de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) vervullen.

Hoe zien jouw werkdagen eruit?

Ik begin de dag met een glas water (ik ben (nog) geen koffiedrinker 😉). Vervolgens start de dagstart waarin we als team alle agendapunten van de dag samen bespreken. Daarna check ik mijn e-mails en kijk ik wat op mijn agenda staat om mee aan de slag te gaan. Binnen Lumen Group ben ik vaak bezig met uiteenlopende werkzaamheden. Zo ben ik het ene moment digitaal in gesprek met de klant over de stand van zaken omtrent de AVG-naleving en het andere moment volg ik een webinar om mijn kennis up to date te houden.

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij Lumen Group te werken?

Door mijn studieachtergrond in ICT recht ben ik erg geïnteresseerd geraakt in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De specialisatie van Lumen Group op dit gebied sprak mij dan ook enorm aan. Daarnaast is Lumen Group een jonge en ambitieuze organisatie waar veel ruimte voor ontwikkeling is. Als privacy consultant bij Lumen Group ben je namelijk niet enkel bezig met juridisch werk, maar ook met de technische en organisatorische zaken. Dit vind ik heel fijn, omdat ik op deze manier heel veel kan leren en daarnaast een waardevolle bijdrage kan leveren aan de groei van de organisatie. 

Wat zijn jouw 3 opvallendste eigenschappen?

Door mijn leergierige en nieuwsgierige aard zoek ik graag dingen tot de bodem uit. Daarnaast ben ik resultaatgericht en schiet ik graag anderen te hulp.

Heb jij misschien nog een leuke boodschap voor de lezers van deze blog?

Stap uit je comfort zone, alleen dan kan je groeien!

Even voorstellen: Luna

Wat is jouw rol bij Lumen Group?

Bij Lumen Group ben ik werkzaam als werkstudent Marketing & Communicatie Data Privacy. Binnen deze functie houd ik me bezig met het verrichten van marketing- en communicatie-activiteiten via verschillende (sociale) mediakanalen en de website. Daarnaast valt het schrijven en ontwerpen van inhoudelijke content in de vorm van bijvoorbeeld blogs binnen het kader van mijn werkzaamheden. Verder bied ik ondersteuning bij enkele commerciële activiteiten van Lumen Group.

Hoe zien jouw werkdagen eruit?

Mijn werkdag begint samen met het team met een (online) dagstart. Tijdens deze dagstart bespreken we wat iedereen die dag gaat doen en waar we elkaar kunnen helpen en/of aanvullen. Mijn taken verschillen van dag tot dag, waardoor het werk nooit saai of eentonig is. Aan het einde van de dag vind ik het fijn om een momentje te nemen om te inventariseren welke taken zijn afgerond en welke taken ik de volgende dag oppak. Zo bewaar ik overzicht voor mezelf en kan ik op de meest efficiënte manier m’n werk verrichten.

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij Lumen Group te gaan werken?

Na het afronden van de bachelor Utrecht Law College heb ik ervoor gekozen om een jaar te gaan werken als werkstudent binnen marketing. Hier heb ik kennis gemaakt met het reilen en zeilen van de marketing en communicatie binnen een organisatie. Gedurende deze periode kreeg ik ook voor het eerst te maken met privacy in de praktijk. Ik merkte dat mijn interesse in dit rechtsgebied hierdoor groter werd. De keuze voor de master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie was dan ook snel gemaakt. Tijdens de master merkte ik dat ik een stukje praktijk miste. Toen ik werd benaderd door Lumen Group was de keuze dus snel voor mij gemaakt. Bij Lumen Group kan ik zowel mijn werkervaring als mijn studie toepassen in de werkzaamheden. Dat, en de gezellige sfeer, zijn voor mij de  doorslaggevende factoren geweest om te kiezen voor Lumen Group.

Wat zijn jouw 3 opvallendste eigenschappen?

Ik ben enthousiast, heb doorzettingsvermogen en ben gedreven.

Heb jij misschien nog een leuke boodschap voor de lezers van deze blog?

Zoals Pippi Langkous ooit zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.