Artikelen door Lumen Group

Wijziging Telecommunicatiewet: nieuwe regels voor telemarketing

Per 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. De wetswijziging heeft betrekking op regels voor telemarketing. Tot 1 juli 2021 gold een “opt-out-systeem” voor het bellen van particulieren voor marketingdoeleinden. Dit betekent dat abonnees die geen rechtspersoon zijn ongevraagd telefonisch konden worden benaderd door verkopers, tenzij ze stonden ingeschreven in het bel-me-niet-register. Vanaf 1 juli […]

Even voorstellen: Wieda

Wat is jouw rol bij Lumen Group? Binnen Lumen Group vervul ik de rol als Privacy Consultant. Dat wil zeggen dat ik een adviserende rol heb in het kader van de AVG/GDPR-wetgeving voor verschillende organisaties. Daarnaast hou ik toezicht op de naleving van de privacywetgeving en stel ik hierover rapportages op. Op termijn zal ik […]

Even voorstellen: Luna

Wat is jouw rol bij Lumen Group? Bij Lumen Group ben ik werkzaam als werkstudent Marketing & Communicatie Data Privacy. Binnen deze functie houd ik me bezig met het verrichten van marketing- en communicatie-activiteiten via verschillende (sociale) mediakanalen en de website. Daarnaast valt het schrijven en ontwerpen van inhoudelijke content in de vorm van bijvoorbeeld […]

Drie jaar AVG: hoe staat het met de FG?

Met de komst van de AVG zijn organisaties die zelf een FG aanstellen verplicht deze aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voorheen werden deze gegevens door de AP in een openbaar FG-register gepubliceerd. Tegenwoordig is dit register echter niet meer openbaar. Onlangs is daarom via een Wob-verzoek het FG-register van de AP opgevraagd […]

Op welke manier kun je veilig thuiswerken? (checklist)

Onlangs publiceerde het Centrum Informatiebeveiliging en Privacy (CIP) een praktische handreiking voor Veilig Thuiswerken. Hierin heeft zij tips voor organisaties en adviezen aan medewerkers opgenomen. Hoewel dat de handreiking het CIP primair gericht is op overheidsinstanties, vinden wij dat de tips en adviezen ook voor andere sectoren nuttig en van belang zijn. Daarom hebben wij […]

Even voorstellen: Ronald

Lumen Group groeit en daarom stellen we je hierbij graag voor aan Ronald Jacobs. We stelden hem wat vragen, zodat je hem meteen een beetje leert kennen. Wat is jouw rol bij Lumen Group? Ronald: Mijn voornaamste taak is het commercieel ontwikkelen van de huidige Lumen diensten. Het creëren van nieuwe klanten buiten de bestaande […]

Hoe kan ik privacyvriendelijk online vergaderen?

Hoe kan ik privacyvriendelijk online vergaderen?   Lumen Group volgt de privacyontwikkelingen zowel in binnen- als buitenland. Onlangs publiceerde de Spaanse toezichthouder (AEPD) een interessant artikel over privacy bij het online vergaderen. Hierin geeft de AEPD aan waar je vanuit privacyoogpunt op moet letten bij online vergaderen. Wij hebben dit hieronder samengevat. Online vergaderingen door […]

Even voorstellen: Frederik

Lumen Group groeit en daarom stellen we je hierbij graag voor aan Frederik Petersen. We stelden hem wat vragen, zodat je hem meteen een beetje leert kennen. Wat is jouw rol bij Lumen Group? Frederik: “Binnen Lumen Group vervul ik de functie van Privacy Consultant/ Functionaris Gegevensbescherming (FG). In die rol adviseer ik onze opdrachtgevers […]

Even voorstellen: Enna

Lumen Group groeit en daarom stellen we je hierbij graag voor aan Enna Lujinović. Wij stelden haar wat vragen, zodat je haar meteen een beetje leert kennen. Wat is jouw rol bij Lumen Group? Ik ga de rol van een Privacy Consultant vervullen. Uiteraard zal ik op de lange termijn ook de rol van Functionaris […]

Benchmarkrapport AVG in het onderwijs 2020

Hoe staat het onderwijs ervoor met de implementatie van de AVG? De afgelopen tijd heeft Lumen Group, als marktleider in de functie van Functionaris Gegevensbescherming in het onderwijs, vele steekproeven uitgevoerd naar de invoering en naleving van de AVG in de onderwijssector. De steekproeven zijn een onderdeel van de diensten die Lumen Group verzorgt. Dit […]