Zelftoets Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stap 1 van 11

 • Welkom bij de AVG Zelftoets Onderwijs voor klanten van Lumen Group! De toets is geschikt voor KO, PO, VO, MBO en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

  Deze AVG Zelftoets bestaat uit 10 relevante onderwerpen en heeft betrekking op Informatiebeveiliging en Privacy (hierna: IBP), waarbij per onderwerp een aantal verdiepingsvragen wordt gesteld.

  Kruis aan wat naar jouw inschatting het beste overeenkomt met de huidige situatie van uw organisatie. Aan de hand van de beantwoording krijg je een goed beeld waar jouw organisatie nu staat, wat gereed is en waaraan nog gewerkt zal moeten worden komende tijd.

  Vanuit Lumen Group geloven wij in een integrale (risico)benadering van IBP en de AVG. Deze Zelftoets is ook als zodanig samengesteld. Het bevat derhalve de belangrijkste AVG verplichtingen en is gecombineerd met ‘good practices’ die wij zelf in ons toezicht hebben opgedaan.

  Het verdient aanbeveling om deze AVG Zelftoets samen met jouw collega’s in te vullen die ook bij de AVG betrokken zijn. Het invullen kost circa 30 minuten. Aan het einde van de Zelftoets is er nog een vrij veld om opmerkingen of toelichting te geven als je dat wenst.

  Na versturing ontvang je automatisch per e-mail de door jouw ingevulde resultaten voor je eigen IBP dossier. Lumen Group ontvangt als FG ook een kopie van de ingevulde resultaten.

  Mochten er zaken onduidelijk zijn, neem dan graag contact op met Lumen Group. Succes met het invullen!