AVG kennisbijeenkomst; één jaar AVG voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Op 3 juli 2019 organiseren wij als Lumen Group samen met PrivacyPeople voor belangstellenden een AVG kennisbijeenkomst voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. U bent hiervoor uitgenodigd. Deelname is kosteloos. De bijeenkomst is zowel toepasselijk voor PO- als voor VO Samenwerkingsverbanden. Doelstelling is naast kennisoverdracht juist ook met elkaar in discussie te gaan en ervaringen en aanpakken te delen.

Onderwerpen tijdens de bijeenkomst 
De volgende AVG onderwerpen staan tijdens de bijeenkomst centraal: 

 • Uitdagingen bij het opstellen van het dataverwerkingsregister;
 • Toezicht op onderwijs door de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Aantoonbaarheid en PDCA cyclus voor Samenwerkingsverbanden.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de heer Sander van de Molen van PrivacyPeople en de heer Sarneel van Lumen Group. Beide hebben veel ervaring als FG / adviseur rondom de AVG bij samenwerkingsverbanden. 
Als er onderwerpen of vragen zijn die u graag behandeld zou willen zien, laat dit dan graag vooraf aan ons weten via: fg@lumengroup.nl. 

Agenda
Inloop: 12:30 uur
Start: 13:00 uur
Borrel:15:30 uur.

Locatie en route 
Locatie: Utrecht, Seats2Meet Utrecht CS. Dit is op loopafstand van Utrecht CS. Seats2Meet bevindt zich in winkelcentrum Hoog Catharijne.
Routebeschrijving en parkeren: Deze kunt u vinden via de volgende routebeschrijving. Het is raadzaam deze goed te raadplegen, dit geldt zowel voor het geval u met de auto komt als voor degene die met het openbaar vervoer via Utrecht CS komen.Adres: Moreelsepark 65, Utrecht

Aanmelden
Aanmelden is eenvoudig en kan via e-mail adres: fg@lumengroup.nl. Dit doet u door het versturen van een e-mail met de onderwerpregel gevuld met de tekst: ‘ja, ik ben aanwezig op 3 juli’. U ontvangt na aanmelding een bevestiging van ons. Als u vragen heeft kunt u die stellen bij Lumen Group op 030- 889 65 75 of op fg@lumengroup.nl 

Checklist AVG in jouw klaslokaal – heb jij het voor elkaar?

Het is deze week precies een jaar geleden dat de nieuwe wetgeving Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) is ingetreden. Het afgelopen jaar is er veel veranderd, elke sector binnen de Europese Unie heeft maatregelen moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe gestelde richtlijnen. Hoe ga je om met verkregen persoonsgegevens, waar sla je ze op en met wie mag je ze delen? Lees meer

AVG middag onderwijs; een jaar later…

Op vrijdag 21 juni organiseert Lumen Group voor PO en VO een AVG middag voor…

Lunchbijeenkomst over de FG binnen het MBO

Woensdag 12 juni organiseert Lumen Group een speciale lunch bijeenkomst over de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen het MBO.

Aan de orde komt in een interactieve bijeenkomst:

 1. Hoe is de FG-functie nu ingeregeld binnen het MBO?
 2. Wat zijn de voor en nadelen van een interne FG?
 3. Wat zijn de voor- en nadelen van een externe FG?
 4. Wat zijn verdere ontwikkelingen van de FG functie binnen het onderwijs in Nederland?

Tijd en Locatie:

 • Inloop: 12.00 uur inclusief lunch
 • Starttijd: 12.30 uur
 • Locatie: Vondelparc, Vondellaan 2, Utrecht

Inschrijving:

Schrijf u in door een mailtje te sturen naar fg@lumengroup.nl. U ontvangt dan van ons nog een bevestiging. Het is ook mogelijk om uw collega mee te nemen. Laat dit dan graag aan ons weten. Deze bijeenkomst kosteloos.

Wij hopen u op woensdag 12 juni te treffen. Mochten er tussentijds vragen zijn neemt u dan contact op met fg@lumengroup.nl

AVG software uitgelicht: EasyPrivacy

Er zijn meerdere aanbieders van AVG-software voor het onderwijs. Lumen Group kent de verschillende aanbieders vanuit het werkveld. Wij denken graag met jullie mee. Welke pakketten zijn er, waar moet je op letten en welk pakket is het meest geschikt voor jullie situatie? Wij zitten hier dus objectief en onafhankelijk in, en lichten af en toe uiteenlopende AVG softwareprogramma’s uit. Dit keer EasyPrivacy, vanwege de koppeling met de PDCA.

EasyPrivacy is een online systeem, waarmee alle privacyverplichtingen voor scholen inzichtelijk zijn en worden vertaald naar praktische beheersmaatregelen. EasyPrivacy levert overzicht en inzicht en je kunt op transparante wijze verantwoording afleggen. Elke school heeft zijn eigen dashboard en voor het bestuur is alles samengebracht in één duidelijk overzicht.

Proeflicentie

EasyPrivacy bevat een bibliotheek met veel standaarddocumenten en templates. De FG kan op afstand meelezen, zodat deze op efficiënte wijze de naleving van de AVG kan monitoren. Je kunt kosteloos een proeflicentie aanvragen. Meer informatie? Klik hier.

Ontwikkelingen AVG/AP

FG-as-a-service via SIVON

Goed nieuws: Lumen Group wint de landelijke aanbesteding voor de levering van FG’s ‘as-a-service’. Dit betekent dat wij ons nóg verder kunnen verankeren binnen de markt en ons optimaal blijven doorontwikkelen. Dit is voor al onze onderwijsklanten gunstig, aangezien er veel nieuwe best practices zullen gaan ontstaan.

Lumen Group tekent op 11 maart de raamovereenkomst met SIVON om voor de komende vier jaar FG’s te leveren aan schoolbesturen. SIVON is een coöperatie van en voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en verzorgt namens de scholen de inkoop en het begeleiden van het selectieproces voor de FG. We hebben deze aanbesteding gewonnen in samenwerking met onze partner PrivacyTeam.

Met onze aanpak en kennis van de onderwijspraktijk, helpen wij scholen via SIVON op een manier die niet alleen goed werkbaar is, maar ook betaalbaar. Dit deden we natuurlijk ook al los van SIVON, maar door deze samenwerking wordt ons bereik groter en zijn wij makkelijk toegankelijk voor schoolbesturen die via SIVON inkopen.

Update van jouw FG

Iedereen is nog steeds druk met de implementatie van de AVG. Er worden grote stappen gezet en er begint steeds meer structuur te komen. Sommige zijn net gestart met de inrichting van een PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus. Dit zorgt ervoor dat je als onderwijsinstelling doorlopend aantoonbaar ‘AVG proof’ zal zijn. Meer weten of vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Ondertussen ontwikkelt Lumen Group zich ook hard door. We hebben er veel nieuwe onderwijsklanten bijgekregen (PO, VO, MBO en Samenwerkingsverbanden). Ook voor wat betreft kennisdeling en het beschikbaar stellen van best practices maken wij grote stappen. Dit is vooral te danken aan het feit dat we veel onderwijsklanten hebben en hierdoor veel AVG/IBP vragen, issues en beveiligingsissues tegenkomen. Wij willen voorkomen dat verschillende scholen het wiel proberen uit te vinden. Wij zien het als één van onze taken binnen het FG abonnement om naast goed toezicht en advies, waarde toe te voegen door kennis en kunde te delen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onze doorontwikkelde AVG Zelftoets. Deze ontvangen jullie binnenkort. De toets stelt jullie in staat om een goede risico-inschatting te maken van de ontwikkelingen rondom AVG en IBP. Het is de bedoeling deze Zelftoets in te vullen en te bespreken met o.a. de FG. Uit ervaring weten wij dat dit een krachtig instrument is om te kijken hoe jouw organisatie ervoor staat. De AVG Zelftoets zal ook centraal staan in de FG rapportage besprekingen die wij komende tijd met iedere onderwijsorganisatie gaan voeren.
 • Een interactief platform met AVG FAQ voor onderwijs. Een eerste ‘bètaversie’ hiervan zal spoedig verschijnen en is gebaseerd op praktijkervaring en externe bronnen. Het is de bedoeling dat we deze database aan blijven vullen met nieuwe vragen & antwoorden. Wij laten het weten zodra de lijst online staat.
 • Op 21 maart (Deventer) en 28 maart (Woerden) organiseren wij samen met Verus twee landelijke AVG kennissessies specifiek voor schooldirecteuren. De bijeenkomst is kosteloos voor onze abonnementhouders en geïnteresseerden. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 • Op 14 juni organiseren we een bijeenkomst specifiek voor samenwerkingsverbanden (PO/VO). Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Het is een ronde tafel met vooral als doel om van elkaar te leren. De samenwerkingsverbanden in ons netwerk worden hier nog apart over geïnformeerd.

Onze FG-ers zullen jullie komende maanden allemaal (weer) bezoeken. We nemen dan ook de bovenstaande en andere ontwikkelingen met elkaar door.

Landelijke bijeenkomsten: AVG in de schoolpraktijk

Lumen Group en Verus organiseren speciaal voor directieleden (PO/VO) een tweetal landelijke bijeenkomsten in het kader van de AVG.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats in Deventer (De Gasfabriek) op 21 maart en in Woerden (MeetINOffice) op 28 maart. Beide bijeenkomsten starten met een inloop met lunch om 12:00 uur en eindigen om 15:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten over dit belangrijke onderwerp.

Waarom deze bijeenkomsten?

Zowel Verus als Lumen Group zijn actief op het gebied van de AVG en wij delen graag onze inzichten en praktische adviezen met leden van Verus, klanten van Lumen Group en overige geïnteresseerde directieleden in het onderwijs.

Wij nodigen voor deze bijeenkomsten specifiek de verschillende directieleden uit. Veel AVG vraagstukken komen namelijk in de dagelijkse onderwijspraktijk voor. Onze ervaring is dat vergroting van de kennis en bewustwording van privacy- en informatiebeveiliging bij directieleden voor een effectievere omgang zorgt met de AVG-verplichtingen binnen de school.

Wat komt aan de orde?

Naast een kort inzicht in de AVG, wordt door een informatiebeveiligingsexpert ingegaan op de beveiligingsrisico’s voor scholen in onze steeds toenemende digitaliserende maatschappij. Vervolgens worden op een pragmatische wijze dagelijkse en herkenbare vraagstukken voor directieleden behandeld (denk hierbij aan ‘privacy in het klaslokaal’, datalekken, toestemmingen etc.). Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid om uw vragen te stellen.

Kosten en aanmelding

Via deze link kunt u zich inschrijven voor een van de middagen. U ontvangt van ons een inschrijfbevestiging.

Voor alle directieleden van schoolbesturen die lid zijn van Verus of klant zijn bij Lumen Group is de bijeenkomst gratis. Als dit niet het geval is zijn de kosten € 50,- per deelnemer.

Als u door omstandigheden, na aanmelding, toch niet kunt komen, dan verzoeken wij u zich af te melden via het e-mail adres info@lumengroup.nl. Zonder tijdige afmelding (uiterlijk 16 maart 2019) zullen wij de kosten aan u doorberekenen.

Wij hopen veel schooldirecteuren en andere directieleden uit het onderwijs te mogen verwelkomen tijdens deze bijeenkomsten.

Cyber Security Spreekuur

Lumen Group organiseert in 2019 iedere maand een cyber security spreekuur.

Tijdens dit spreekuur kunnen onze klanten bij ons terecht met vragen over de informatiebeveiliging van systemen, netwerken en applicaties. Het eerste spreekuur zal plaatsvinden op:

17 januari, van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Bel ons op 030 – 889 65 75.

Natuurlijk zijn we ook buiten dit spreekuur bereikbaar voor vragen (over uiteenlopende onderwerpen). Dit spreekuur is echter bedoeld om optimale focus en aandacht te hebben op dit specifieke onderwerp.