Top 5 AVG uitdagingen binnen onderwijs

Lumen Group heeft zich afgelopen tijd sterk in het onderwijs doorontwikkeld op het gebied van de AVG. Voor de (externe) functie als Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn wij toonaangevend en tevens marktleider in het onderwijs. Inmiddels voeren wij ook audits en steekproeven uit bij schoolbesturen en scholen zodat we ook weten hoe privacyvolwassen een schoolbestuur feitelijk is. Wij werken voor hele kleine schoolbesturen (éénpitters), maar ook voor grote schoolbesturen en verwerken dagelijks tientallen AVG vragen en datalekken.
 
Top 5 AVG uitdagingen
Wij kennen de AVG uitdagingen binnen het onderwijs als geen ander. Wij beschouwen momenteel als top 5 de volgende AVG uitdagingen:

 1. Omgang met (het toenemend aantal) datalekken in het onderwijs. Zie hiervoor onze blog met voorbeelden van datalekken;
 2. Vergroten van het privacybewustzijn onder leraren door trainings en andere communicatiemiddelen;
 3. Inrichten van het verplichte dataregister en andere verplichtingen zoals het privacystatement;
 4. Treffen van adequate informatiebeveiligingsmaatregelen (bv. autorisaties) binnen scholen;
 5. Inrichten van de (externe) FG functie en een onafhankelijke rapportagelijn aan het CvB.

Uitnodiging evenement: Oplossingen voor AVG uitdagingen

Wij nodigen u graag uit voor een gratis evenement waarin de oplossingen voor de top 5 AVG uitdagingen voor onderwijs aan bod zullen komen. Dit doen wij voor zowel VO als PO. De evenementen vinden plaats op woensdagmiddag 20 en 27 november 2019.

Waar en wanneer?
Wanneer: PO: 20 november 2019; VO: 27 november 2019
Waar: Utrecht (de precieze locatie zal ruimschoots op tijd bekend worden gemaakt, reken in ieder geval op een goed bereikbare plaats)
Inloop met lunch: 12:30 uur
Start programma: 13:00 uur
Borrel: 15:30 uur.

Inschrijven?
U en/of uw collega’s kunnen zich inschrijven door hier te klikken: PO of VO.

Als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, maar toch de presentatiesheets wilt ontvangen, dan kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hopen u en/of uw collega’s te ontmoeten op 20 november of 27 november!

Voorkom onrust: is toestemming vereist voor het maken van foto’s en films bij schoolmusicals?


Zojuist publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens op haar sociale media kanalen (LinkedIn en Twitter) een bericht over het maken van foto’s en films bij schoolmusicals. Hierna hebben wij direct contact opgenomen met de AP om meer duidelijkheid over dit bericht te verkrijgen. De AP geeft aan dat het maken van foto’s en films bij schoolmusicals niet verboden is. Hier zijn echter wel wat eisen aan verbonden. De AP geeft verder aan dat het maken van foto’s en films voor huishoudelijk gebruik door ouders is toegestaan. Het openbaar maken van de foto’s en films is niet zondermeer toegestaan.

Scholen mogen alleen de foto’s en films openbaar maken (bijv. op Youtube, website) als zij toestemming hebben gevraagd aan de ouders. Het feit dat beeldmateriaal op ‘besloten’ online ouderomgevingen (zoals Social Schools of Digiduif etc.) wordt geplaatst is hierbij verder niet relevant, hiervoor geldt namelijk hetzelfde criterium als voor openbare bronnen. Omdat het gaat om kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is expliciete toestemming vereist. Dit betekent dat stilzwijgende toestemming onvoldoende is. Volgens de AP moeten scholen wel goede beschermingsmaatregelen nemen. Navraag bij de AP door Lumen Group leert dat met het laatste wordt bedoeld: het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zoals volgens de AVG is vereist.

Wilt u meer weten over het hoe het nu zit met het maken van foto’s en films? Kijk dan in de Q&A op onze website of neem contact met ons op om te weten wat Lumen Group voor uw organisatie kan betekenen. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 889 65 75 of info@lumengroup.nl.


Update Q&A AVG onderwijs

Regelmatig werken wij aan onze Q & A voor privacy en informatiebeveiliging voor onderwijs. De nieuwe versie zal voordat het nieuwe schooljaar begint bijgewerkt zijn. Er vinden veel interpretaties plaats door Kennisnet, rechters, andere marktpartijen, de AP en door onszelf. Wij volgen dit voor jullie en stellen dit beschikbaar. De nieuw uitgewerkte thema’s worden o.a.:

 • De bibliotheek op school en aansluiting met lokale openbare bibliotheek;
 • Hoe om te gaan met kopie paspoort van leerlingen en identificatie;
 • Voorbeelden van datalekken die wij afgelopen tijd zijn tegengekomen;
 • Zijn foto’s bijzondere persoonsgegevens; ja of nee?
 • Gebruik van google g-suite for education.
 • Schoolfotograaf in allerlei situaties (incl. toestemmingen);
 • Het vervallen van de gewichtenregeling (van belang bij inschrijving);
 • Hoe om te gaan met stagiaires (universiteit / PABO) en beeldmaterialen;
 • Monitoren gezondheidsgegevens jongeren (bv. GGD);
 • Hoe om te gaan met Geschillencommissie Onderwijs en verstrekken van gegevens;
 • Is er toestemming nodig voor een smoelenbeek met medewerkers;
 • Overstap van PO naar VO (OSO) en van VO naar MBO of hoger onderwijs;
 • De ouderraad en verwerking van persoonsgegevens.

Ga hier naar onze Q & A. Hier kun je ook zelf vragen indienen.

AVG kennisbijeenkomst; één jaar AVG voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Op 3 juli 2019 organiseren wij als Lumen Group samen met PrivacyPeople voor belangstellenden een AVG kennisbijeenkomst voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. U bent hiervoor uitgenodigd. Deelname is kosteloos. De bijeenkomst is zowel toepasselijk voor PO- als voor VO Samenwerkingsverbanden. Doelstelling is naast kennisoverdracht juist ook met elkaar in discussie te gaan en ervaringen en aanpakken te delen.

Onderwerpen tijdens de bijeenkomst 
De volgende AVG onderwerpen staan tijdens de bijeenkomst centraal: 

 • Uitdagingen bij het opstellen van het dataverwerkingsregister;
 • Toezicht op onderwijs door de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Aantoonbaarheid en PDCA cyclus voor Samenwerkingsverbanden.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de heer Sander van de Molen van PrivacyPeople en de heer Sarneel van Lumen Group. Beide hebben veel ervaring als FG / adviseur rondom de AVG bij samenwerkingsverbanden. 
Als er onderwerpen of vragen zijn die u graag behandeld zou willen zien, laat dit dan graag vooraf aan ons weten via: fg@lumengroup.nl. 

Agenda
Inloop: 12:30 uur
Start: 13:00 uur
Borrel:15:30 uur.

Locatie en route 
Locatie: Utrecht, Seats2Meet Utrecht CS. Dit is op loopafstand van Utrecht CS. Seats2Meet bevindt zich in winkelcentrum Hoog Catharijne.
Routebeschrijving en parkeren: Deze kunt u vinden via de volgende routebeschrijving. Het is raadzaam deze goed te raadplegen, dit geldt zowel voor het geval u met de auto komt als voor degene die met het openbaar vervoer via Utrecht CS komen.Adres: Moreelsepark 65, Utrecht

Aanmelden
Aanmelden is eenvoudig en kan via e-mail adres: fg@lumengroup.nl. Dit doet u door het versturen van een e-mail met de onderwerpregel gevuld met de tekst: ‘ja, ik ben aanwezig op 3 juli’. U ontvangt na aanmelding een bevestiging van ons. Als u vragen heeft kunt u die stellen bij Lumen Group op 030- 889 65 75 of op fg@lumengroup.nl 

AVG middag onderwijs; een jaar later…

Op vrijdag 21 juni organiseert Lumen Group voor PO en VO een AVG middag voor…

Lunchbijeenkomst over de FG binnen het MBO

Woensdag 12 juni organiseert Lumen Group een speciale lunch bijeenkomst over de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen het MBO.

Aan de orde komt in een interactieve bijeenkomst:

 1. Hoe is de FG-functie nu ingeregeld binnen het MBO?
 2. Wat zijn de voor en nadelen van een interne FG?
 3. Wat zijn de voor- en nadelen van een externe FG?
 4. Wat zijn verdere ontwikkelingen van de FG functie binnen het onderwijs in Nederland?

Tijd en Locatie:

 • Inloop: 12.00 uur inclusief lunch
 • Starttijd: 12.30 uur
 • Locatie: Vondelparc, Vondellaan 2, Utrecht

Inschrijving:

Schrijf u in door een mailtje te sturen naar fg@lumengroup.nl. U ontvangt dan van ons nog een bevestiging. Het is ook mogelijk om uw collega mee te nemen. Laat dit dan graag aan ons weten. Deze bijeenkomst kosteloos.

Wij hopen u op woensdag 12 juni te treffen. Mochten er tussentijds vragen zijn neemt u dan contact op met fg@lumengroup.nl

Landelijke bijeenkomsten: AVG in de schoolpraktijk

Lumen Group en Verus organiseren speciaal voor directieleden (PO/VO) een tweetal landelijke bijeenkomsten in het kader van de AVG.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats in Deventer (De Gasfabriek) op 21 maart en in Woerden (MeetINOffice) op 28 maart. Beide bijeenkomsten starten met een inloop met lunch om 12:00 uur en eindigen om 15:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten over dit belangrijke onderwerp.

Waarom deze bijeenkomsten?

Zowel Verus als Lumen Group zijn actief op het gebied van de AVG en wij delen graag onze inzichten en praktische adviezen met leden van Verus, klanten van Lumen Group en overige geïnteresseerde directieleden in het onderwijs.

Wij nodigen voor deze bijeenkomsten specifiek de verschillende directieleden uit. Veel AVG vraagstukken komen namelijk in de dagelijkse onderwijspraktijk voor. Onze ervaring is dat vergroting van de kennis en bewustwording van privacy- en informatiebeveiliging bij directieleden voor een effectievere omgang zorgt met de AVG-verplichtingen binnen de school.

Wat komt aan de orde?

Naast een kort inzicht in de AVG, wordt door een informatiebeveiligingsexpert ingegaan op de beveiligingsrisico’s voor scholen in onze steeds toenemende digitaliserende maatschappij. Vervolgens worden op een pragmatische wijze dagelijkse en herkenbare vraagstukken voor directieleden behandeld (denk hierbij aan ‘privacy in het klaslokaal’, datalekken, toestemmingen etc.). Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid om uw vragen te stellen.

Kosten en aanmelding

Via deze link kunt u zich inschrijven voor een van de middagen. U ontvangt van ons een inschrijfbevestiging.

Voor alle directieleden van schoolbesturen die lid zijn van Verus of klant zijn bij Lumen Group is de bijeenkomst gratis. Als dit niet het geval is zijn de kosten € 50,- per deelnemer.

Als u door omstandigheden, na aanmelding, toch niet kunt komen, dan verzoeken wij u zich af te melden via het e-mail adres info@lumengroup.nl. Zonder tijdige afmelding (uiterlijk 16 maart 2019) zullen wij de kosten aan u doorberekenen.

Wij hopen veel schooldirecteuren en andere directieleden uit het onderwijs te mogen verwelkomen tijdens deze bijeenkomsten.

BLOG | AVG in het onderwijs

In onderwijsland zitten we alweer volop in het eerste trimester. Iedereen is druk met het nieuwe schooljaar en alle uitdagingen die daarbij horen. De AVG is daar nu bijgekomen.

In de klas

Het blijkt voor veel scholen nog een behoorlijke opgave om aan alle AVG-verplichtingen te voldoen. Ook in de klas luistert dit nauw, maar docenten overzien vaak niet wat ze nu eigenlijk moeten doen. “Wat verwachten ze van me, waar moet ik allemaal op letten en hoe pak ik dat op?”

LinkedIn-blog

Functionaris Gegevensbescherming Stijn Sarneel van Lumen Group heeft recent een LinkedIn-blog gepubliceerd over de AVG-ervaringen binnen het onderwijs. Reacties hierop kunnen eventueel worden opgenomen onder de Linkedin blog. Klik hier om de blog te lezen.