Lumen Group Datalek Loket helpt u verder

Bij uw organisatie heeft zich helaas een datalek voor gedaan. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie voor u is. Goed dat u onze hulp inroept, door snel te handelen met professionele begeleiding kan reputatieschade (verder) worden voorkomen. Veel datalekken moeten vanuit de AVG binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om u zo goed mogelijk te helpen in dit soort situaties heeft Lumen Group een ‘Datalek Loket’ in het leven geroepen.

Handel snel en neem nu contact op met ons Datalek Loket via 030 – 889 65 75 en via e-mailadres datalekloket@lumengroup.nl.

Is er sprake van een datalek?

Een datalek is een ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. Daaronder wordt ook verstaan het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens.

Voorbeelden van datalekken zijn:

  • Het verlies van een USB-stick met niet-versleutelde persoonsgegevens;
  • Een cyberaanval waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt;
  • Verkeerd geplaatste of verstuurde persoonsgegevens;
  • Een besmetting met ransomware waarbij persoonsgegevens ontoegankelijk zijn gemaakt.

Hoe nu verder?

Wij zullen u begeleiden; de eerste stappen die u kunt nemen zijn:

  1. Maak een overzicht – Weet wat er is gebeurd en wat de omvang van het datalek is. Verzamel de feiten.
  2. Neem contact op met Lumen Group – Overleg met het Lumen Group Datalek Loket om te bespreken welke beheersmaatregelen uw organisatie moet nemen.
  3. Beperk de schade – Na overleg met Lumen Group voert u de nodige (korte termijn) beheersmaatregelen uit.
  4. Wel/niet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens – Als het waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan moet u het datalek melden bij de AP. Dit moet binnen 72 uur na bekendwording van het datalek. Overleg altijd met Lumen Group .
  5. Wel/niet melden bij betrokken – Als sprake is van een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan moet u het datalek melden aan de betrokkenen. Overleg altijd met Lumen Group.
  6. Registreer het datalek – Register het datalek in uw datalek-/incidentenregister. Dit geldt ook indien u het datalek niet aan de AP en/of betrokkenen meldt.

Ons Datalek Loket is ook bereikbaar voor (niet)-klanten van Lumen Group. Wij staan voor vrijblijvend advies voor u klaar.

Pieter van den Houten

Vul in en word teruggebeld