Online leerlijn: AVG in het klaslokaal

In 45 minuten up-to-date, een jaar lang bewustwording

Sinds de invoering van de AVG is privacy een veelbesproken thema, óók in het onderwijs. Voor veel leraren is echter nog onduidelijk wat dit voor hen in de klas betekent. Mag je bijvoorbeeld cijferlijsten aan de deur hangen? Hoe ga je om met ouders die inzage in de gegevens van hun kind eisen? En hoe kun je je wapenen tegen phishing en andere privacy-risico’s? Met deze eenjarige leerlijn krijg je antwoorden op die vragen en zet je de eerste stap in het beschermen van de privacy van jezelf en van je leerlingen.

Wat?

Met de online leerlijn ‘AVG in het klaslokaal’ vergroot je je kennis en bewustwording op het gebied van privacy-, informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het onderwijs.

De leerlijn start met een basis e-learning waarin lastige en juridische wetgeving zijn omgezet naar een concreet en praktisch denkkader voor leraren. Door middel van herkenbare voorbeelden uit de onderwijspraktijk wordt de vertaalslag naar de alledaagse werkzaamheden gemaakt. Tussentijdse vragen en casuïstiek worden afgewisseld met theorie.

Het tweede deel van de leerlijn bestaat uit een opfriscursus met actuele casuïstiek en actualiteiten. Maandelijks ontvang je een nieuwe casus (±15 minuten per casus) waarin een AVG-thema centraal staat . Dit wordt gekoppeld aan concrete vervolgstappen en/of achtergrondinformatie. Hierdoor oefen je op een laagdrempelige manier een heel jaar met de bewustwording van privacy in het onderwijs.

Gedurende de leerlijn is aandacht voor gedragselementen, zoals verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag en elkaar aanspreken. Daarnaast komt ook informatiebeveiliging aan bod, zoals digitale veiligheid, wachtwoorden en phishing. Na afloop ontvang je een tweedelig certificaat als bewijs van afronding. Deel 1 is het basisdeel en deel 2 is de maandelijkse casuïstiek.

Geschikt voor

Leraren in het po, vo en mbo

Individuele en schoolbrede professionalisering

Resultaat

Na afronding van deze online leerlijn:

  • Kun je uitleggen wat de AVG voor jou als leraar betekent
  • Herken je persoonsgegevens in je (virtuele) klaslokaal
  • Weet je hoe je moet handelen bij datalekken en phishing
  • Kun je ouders goed te woord staan omtrent privacy-vragen en -verzoeken
  • Heb je concrete handvatten om de privacy van leerlingen te beschermen
  • Heb je een certificaat van afronding ontvangen

Duur

Basis e-learning met praktisch denkkader van ± 45 minuten

Tien maandelijkse casussen van ±15 minuten per casus

Prijs

€ 30,- inclusief btw.

Klanten van Lumen Group ontvangen 30% korting en betalen slechts €21,- inclusief btw.

Meer weten?

Vraag hier een demo aan of download de Flyer.

Stijn Sarneel

Vul in en word teruggebeld