Als een student/stagiair in het kader van de stage video-opnamen wil maken van de eigen lesactiviteiten, mag dat dan?

Het antwoord hangt af van de situatie op de school en de afspraken die er zijn gemaakt rondom het maken/publiceren/delen van foto- en filmmateriaal. De PO- en VO-raad hebben hierover een advies opgesteld, te lezen in dit document onder vraag 15.