Ben ik na het implementeren van de verplichte stukken klaar met de AVG?

Na de implementatie van de AVG is het belangrijk dat de organisatie blijvend voldoet aan de privacyregelgeving. Dus je bent nooit klaar met AVG-zaken. Dit is een doorlopende cyclus van vastleggen, uitvoeren, monitoren, evalueren, checken, aanpassen etc. Meestal gebeurt dit op basis van een  PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Onderwijsinstellingen zijn vaak goed bekend met de PDCA-cyclus vanwege naleving van andere wetgeving en controles daarop door de Onderwijsinspectie.