Beschikt Lumen Group over concrete praktijkvoorbeelden die wij in teambesprekingen kunnen gebruiken?

Ja, wij zien als FG veel verschillende aanpakken en weten daarom wat goed en wat minder goed werkt. Ook denken wij graag mee als de organisatie van plan is een AVG-bewustwordingscampagne te starten. Daarbij gaan wij bijvoorbeeld uit van een aanpak waarbij leerkrachten concrete praktijkvoorbeelden (rondom het klaslokaal) voorgelegd krijgen en die met elkaar bespreken.