Handreiking privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Een nauwe samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en jeugdhulp is van belang voor leerlingen. Het Model Privacy Convenant samenwerking onderwijs, gemeenten en jeugdhulp is een hulpmiddel om op regionaal niveau afspraken te maken over borging van de privacy en gegevensbescherming, de verantwoordelijkheden en de wijze waarop men met elkaar gaat samenwerken. Het biedt een goed kader voor de dialoog zodat men met elkaar door samenwerking het beste kan doen voor leerlingen. Deze Convenant biedt onze klanten een handvat voor het bewerkstelligen van een dergelijke nauwe samenwerking.

Wat staat er in de handreiking?

Ondanks dat met het model afspraken worden vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen, leven tussen gemeenten, jeugdhulp en andere samenwerkingsverbanden veel vragen rondom privacy en het delen en verwerken van persoonsgegevens.

In deze handreiking komen de belangrijkste vragen over de Convenant aan bod, evenals vragen over de AVG, wetgeving en beroepscodes en over het proces en de rol van ouders in dit kader. Lumen Group raad aan om de handreiking rustig door te nemen.

Meer weten?

Download hier het Model Privacy Convenant. Wil je meer weten? Raadpleeg hier de veelgestelde vragen omtrent dit onderwerp.