Hebben jullie een voorbeeld van een informatiebeveiligingsbeleidsplan voor een klein schoolbestuur?

Er is geen specifiek voorbeeld voor kleine besturen voorhanden. De onderdelen die je vast moet leggen zijn in ieder geval de genomen belangrijkste informatiebeveiligingsmaatregelen, aangevuld met onderdelen zoals wachtwoordbeleid, een autorisatiematrix, BIV-classificaties, bewaartermijnen en vernietigen, gebruik ICT-middelen en bewustwording rondom het thema informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Kennisnet heeft informatie en een model-beleidsplan beschikbaar.