Hoe kunnen we het beste de triage (gezondheidscheck) uitvoeren en registreren?

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan volgens de AVG (art. 9 lid 1 AVG), tenzij er een uitzondering van toepassing is (art. 9 lid 2 AVG). Eén van die uitzonderingen is uitdrukkelijke toestemming. Toestemming is niet de meest praktische uitzondering in dit geval zoals eerder is aangegeven, omdat toestemming moet voldoen aan bepaalde vereiste om rechtsgeldig te zijn (art. 7 en art. 4 lid 11 AVG).

Eén van die vereisten is dat de toestemming vrij gegeven moet zijn. Kort gezegd betekent dit dat het weigeren van toestemming geven geen nadelige gevolgen mag hebben voor de persoon die de toestemming weigert. Wij zijn van mening dat personeelsleden en/of leerlingen niet vrijelijk toestemming kunnen geven, want op het moment dat zij geen toestemming zullen geven, zal het in de praktijk erop neer komen dat zij niet worden toegelaten tot de school en dat wil men niet. Het meest praktisch is daarom dat de triage mondeling wordt verricht. Dit wordt volgens de AP niet gezien als een verwerking en dus is de AVG niet van toepassing. Pas als men iets noteert, dan is er volgens de AP sprake van een verwerking. Wil men dan toch op papier/digitaal gaan noteren? Dan is het raadzaam om alleen op te schrijven dat de triage wel/niet is verricht. Hiermee noteer je geen medische informatie, maar kun je eventueel wel aantonen dat de triage is verricht.