Hoe leer je kinderen om veilig met persoonsgegevens om te gaan?

Er is veel materiaal ontwikkeld om leerlingen in het PO en VO bewust te maken van de noodzaak om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een speciaal lespakket voor groep 7 en 8 ontwikkeld.

Op Kennisnet zijn flyers, quizzen en ander materiaal te vinden.