Hoe raakt de AVG het onderwijs?

Scholen verwerken persoonsgegevens van hun leerlingen en werknemers. Op deze persoonsgegevens is de AVG van toepassing. Het verwerken van persoonsgegevens begint al bij het aanmelden en inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de gegevens van het kind verwerkt. Ook werken scholen met digitale systemen als toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en digitale leermiddelen. En ze maken gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (bewerkt)