Hoe voer ik bewaartermijnen in de praktijk uit?

Veel systemen en leerlingvolgsystemen hebben de mogelijkheid dossiers te vernietigen dan wel te anonimiseren. Vaak is een (half)jaarlijkse opschoonactie voldoende om te agenderen in de jaarcyclus van de school. Zorg altijd voor een bewijs van de datum van verwijdering en de hoeveelheid dossiers die zijn opgeschoond. Let op: bewaartermijnen gelden ook voor papieren dossiers en e-mail!

Kijk in ons template voor bewaar- en vernietiging van persoonsgegevens voor meer praktische informatie.