Hoe werken rechten van betrokkenen bij gescheiden ouders?

Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen een ouder met gezag en een ouder zonder gezag.

Gezamenlijk gezag

Vaak is er na een scheiding sprake van gezamenlijk gezag. Deze informatie is belangrijk om op te nemen in het leerlingdossier. Beide ouders mogen in dit geval namens hun kind optreden en een verzoek indienen als betrokkene.

Eenouder gezag

Soms wordt na een scheiding een van de ouders uit de ouderlijke macht ontzet.  De ouder zonder gezag heeft dan geen zeggenschap over het kind, maar blijft recht houden op belangrijke informatie. De school moet zich in principe neutraal opstellen en beide ouders evenredig op de hoogte stellen over schoolprestaties en ontwikkelingen van het kind.

De overige rechten mogen niet worden ingeroepen door de ouder zonder gezag. Alleen de ouder met ouderlijk gezag kan als wettelijke vertegenwoordiger optreden.