Hoe zit het met de ouderraad en persoonsgegevens?

De ouderraad verwerkt vaak ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het verstrekken van bankafschriften aan de school. Aan welke eisen zij dan moeten voldoen in relatie tot de AVG, hangt ervan af of de ouderraad een aparte entiteit is of niet.

Als de ouderraad volledig onder de school valt, moet zij hetzelfde omgaan met persoonsgegevens als de school zelf en is er geen sprake van uitwisseling tussen twee partijen, het is namelijk intern.

Als de ouderraad een aparte entiteit is, zijn zij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke) en moeten zij zelf zorgen voor het daarmee omgaan in lijn met de AVG-bepalingen.

Op Kennisnet staat hier een paragraaf over.