Hoe zit het met de schoolfotograaf en de AVG?

Veel scholen hebben een vaste fotograaf die bijvoorbeeld de jaarlijkse klassenfoto maakt. Het is een vereiste uit de AVG om voor het publiceren of delen van de foto’s, toestemming te vragen van de ouders of de leerling zelf (als deze 16 jaar of ouder is). Dat geldt dus ook voor de foto’s die door de schoolfotograaf worden gemaakt.

Ook is het van belang om met de externe schoolfotograaf een verwerkersovereenkomst af te sluiten, hij/zij heeft immers de beschikking over persoonsgegevens van leerlingen.

Let op: er zijn meerdere constructies waar met behulp van een schoolfotograaf wordt werkt, en dus verschillende regels kunnen gelden. Neem bij twijfel contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Meer informatie hierover via Kennisnet

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier een aantal vragen over beantwoord.