Hoe zit het met toestemming bij gescheiden ouders?

Als een leerling jonger is dan 16 jaar, gelden de AVG-regels inzake toestemming, het maakt in principe niet uit of de ouders gescheiden zijn of niet, mits ten minste één van de ouders gezag blijft houden over het kind. Als er gezamenlijk gezag is en één van de ouders weigert toestemming of trekt deze in, dan moet daar gehoor aan gegeven worden. De gescheiden ouders moeten zelf de school informeren als zij niet op één lijn zitten inzake toestemming. De school moet in dat geval verwerking van persoonsgegevens van betrokken kind(eren) staken totdat er wel overeenstemming is tussen de ouders.