Hoe zit het met toestemming bij leerlingen jonger en ouder dan 16 jaar?

Bij leerlingen onder de 16 jaar beslissen de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) namens de leerling over diens privacy (gegevensverwerking). Op het moment dat een leerling 16 wordt, beslist die zelf over zijn eigen privacy en dus over het wel of geen toestemming geven voor bepaalde zaken.

In artikel 23b van de wet voortgezet onderwijs is een uitzondering op deze hoofdregel opgenomen: de school is verplicht om de ouders van 16- en 17-jarige leerlingen te informeren over de studievoortgang van de leerling. Dat betekent dat ouders van 16- en 17-jarige leerlingen gewoon toegang mogen hebben in het leerlingadministratiesysteem van een leerling (Magister, Som2day, etc). De school hoeft hiervoor géén toestemming te vragen aan de leerling, ook hoeft het account van ouders (wettelijk vertegenwoordigers) niet ‘dicht’ te worden gezet op de dag dat de leerling 16 jaar wordt. Ouders moeten hun kind kunnen begeleiden en moeten de hiervoor noodzakelijke informatie van de school ontvangen. Meer informatie hierover staat in de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer.

Wanneer er beeldmateriaal of foto’s verwerkt worden, is het ook noodzakelijk om hier toestemming voor te vragen. Klik hier voor meer informatie over foto’s en video’s van leerlingen.

Bron: Kennisnet (bewerkt)