Is de AVG van toepassing op foto’s en filmpjes (beeldmateriaal)?

Ja zeker, wanneer scholen beeldgegevens willen verwerken dan is daarop de AVG van toepassing.

Als ouders zelf beeldmateriaal maken dan is meestal de AVG niet van toepassing, omdat er over het algemeen dan sprake is van persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Toch zullen er leerlingen en/of ouders zijn die het maken van beeldmateriaal en/of publiceren daarvan niet wenselijk vinden. Advies is daarom om ouders hierop te wijzen, zodat leerlingen die niet op beeldmateriaal willen staan hierin worden gerespecteerd.

Op Kennisnet is over dit onderwerp veel gepubliceerd.