Is een schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) een verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of onderdeel van de school?

Voor de beantwoording van deze vraag hangt het er vanaf hoe de relatie tussen school en SMW in elkaar zit. Dit verschilt per regio. Een SMW’er kan in dienst zijn van de gemeentelijke jeugdzorg, een zorgorganisatie, het samenwerkingsverband of de school zelf. Bepaalt de school het doel en de middelen van de verwerking? Dit zal in ieder geval zo zijn wanneer de SMW’er in dienst is, of ingehuurd wordt door de school. Dan kan de school aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke. In andere gevallen zal de organisatie waar de SMW’er onder valt vaak de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Neem contact met de Functionaris Gegevensbescherming op als hier vragen over zijn. U kunt contact opnemen met de FG via fg@lumengroup.nl.