Is er een bruikbaar format voor het register van verwerkingsactiviteiten voor het onderwijs?

Veel scholen maken gebruik van het gratis format van Kennisnet. Eigenlijk zijn het drie registerformats – leerlingen, medewerkers en relaties. Voordeel van deze formats is dat er al heel veel voor-ingevuld is voor PO en VO. Zo kun je als school makkelijk een begin maken en aanvullen/aanpassen waar nodig.

NB: deze formats behoeven toelichting. Klik hier voor de suggesties van Lumen Group. 

Hier staan de formats van Kennisnet.