Is er ondersteunende tooling om de AVG te implementeren en de PDCA-cyclus te doorlopen?

Er zijn verschillende toolingsmogelijkheden die de werkzaamheden rondom de AVG ondersteunen. Een belangrijk voordeel van tooling is dat de aantoonbaarheid dat de organisatie doorlopend voldoet aan de AVG gemakkelijker wordt. Lumen Group kan hierover desgewenst adviseren en is onafhankelijk hierin. U kunt voor advies contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@lumengroup.nl of 030 – 889 65 75.