Is versleuteld mailen met O365 voldoende voor het versturen van bijzonder persoonsgegevens?

Een veel voorkomende vraag is: Is versleuteld mailen met O365 voldoende? Antwoord is nee. Kort gezegd hoofdzakelijk om de volgende redenen:

  • Bij O365 zijn berichten niet gedurende de gehele verbinding geëncrypt. Bij ZIVVER bijvoorbeeld wel (end-to-end encryptie).
  • O365 gebruikt geen 2FA. 

Beide factoren zijn verplichte beveiligingsstandaarden als het gaat om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens