Kan een leerkracht ingaan op een privé-uitnodiging op social media?

Er zijn weliswaar geen wettelijke verboden om met een leerling verbonden te zijn via social media, maar vanuit professionaliteit en gezagsverhouding is het aan te raden hier goed over na te denken. 

De school heeft meestal een social media protocol waarin gedragsregels hierover zijn opgenomen. Mocht dit er nog niet zijn, dan is het op- en vaststellen hiervan een dringend advies. 

Meer informatie hierover op Kennisnet.