Kan ik de standaard e-mail nog gebruiken?

E-mail is per definitie niet veilig, tenzij het versleuteld (encrypted) gebeurt of binnen het interne,  beveiligde netwerk.

Over het mailen van bijzondere persoonsgegevens met externe partijen moet goed worden nagedacht. Vaak worden er nog gevoelige rapportages van bijvoorbeeld de psycholoog via mail uitgewisseld, omdat het zo makkelijk en snel is. Maar vanuit AVG-perspectief is het onwenselijk. Maak afspraken met deze partijen om op een andere manier te communiceren, bijvoorbeeld via een portal of via versleutelde e-mail.