Mag een leerkracht een Whatsapp-groep aanmaken voor bijvoorbeeld haar/zijn mentorklas?

In principe verbiedt Whatsapp (op grond van haar voorwaarden) het om leerlingen onder de 16 jaar in een groep op te nemen, tenzij toestemming van de ouders is verkregen. Daarnaast moet ook gewaarborgd worden dat deelname aan een (groeps)app niet verplicht mag zijn, want op grond van de AVG moet de toestemming een ‘vrij genomen’ beslissing zijn, die niet mag leiden tot uitsluiting.

Tevens kun je je afvragen of je als school niet teveel verantwoordelijkheid op je neemt, omdat een in het leven geroepen Whatsappgroep vaak in stand wordt gehouden en ook door alle betrokkenen informatie wordt uitgewisseld die niet altijd vanuit school is geïnitieerd (maar vanuit leerlingen en ouders).

Meer informatie hierover via Kennisnet.