Mag ik een smoelenboek van de medewerkers maken en deze bijvoorbeeld in de hal ophangen?

Dit mag alleen als er hiervoor toestemming is gegeven door de mensen die het betreft (de betrokkenen). Het maakt dan niet uit of het om foto’s van medewerkers, docenten, of leerlingen gaat. Publicatie en delen vereist toestemming volgens de AVG. Die toestemming is pas geldig als deze vrijwillig is gegeven voor deze specifieke situatie. En dit op basis van voldoende informatie is gebeurd, bijvoorbeeld door aan te geven wat er precies gebeurt met hun foto. Als iemand geen toestemming geeft, mag dit geen negatieve gevolgen hebben voor die persoon. Ook is het van belang dat de toestemming op ieder moment weer ingetrokken mag worden, waardoor vanaf dat moment de foto van de betrokkene uit het smoelenboek verwijderd moet worden.

Meer informatie hierover via de Autoriteit Persoonsgegevens.