Mag ik leerlinggegevens met anderen (derden) uitwisselen?

Aan het uitwisselen van persoonsgegevens met derde partijen (vaak ook verwerkingsverantwoordelijken zoals een psycholoog, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpverlening, leerplichtambtenaar, Inspectie van het Onderwijs, Veilig Thuis etc.) zijn door de AVG voorwaarden gesteld. Zo moet er een uitdrukkelijk doel en een wettelijke grondslag zijn om dit te doen. Je mag alleen die gegevens delen die nodig zijn, en er moet voor gezorgd zijn dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn ingesteld en de overdracht veilig gebeurt.

Voordat er uitwisseling plaatsvindt, is het dus goed om te beoordelen (eventueel in overleg met de FG) om welke gegevens het gaat en of dit rechtmatig gebeurt.

Op Kennisnet is hierover meer informatie beschikbaar, inclusief informatie over de zg. OverstapService Onderwijs voor het veilig delen van gegevens.