Mag ik vragen naar de opleidingsachtergrond van de ouders van leerlingen?

In het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden werd dit tot nu toe in het primaire onderwijs gevraagd. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is dat niet meer nodig omdat de bekostiging verandert. Dat betekent dat per 1 augustus 2019 niet meer mag worden gevraagd naar de opleidingsachtergrond van de ouders, omdat er geen grondslag meer is om dit uit te vragen. Let op: dit kan dus gevolgen hebben voor je inschrijfformulieren.

Meer informatie hierover is te vinden via DUO.