Mag ik zomaar persoonsgegevens uitwisselen met de Gerechtsdeurwaarder?

Wat zegt de wet?

Het innen van achterstallige bedragen is volgens de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) een niet-ambtelijke taak (zie art. 20(3)(a) Gdw). Dit betekent dat het telefoonnummer en e-mailadres in principe niet mogen worden verwerkt door de deurwaarder, tenzij de gegevens uit openbare bronnen zijn verkregen of als er sprake is van een verwerkingsgrondslag (zie art. 4(2) Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens). Dit is het gerechtvaardigd belang, maar dat verdient wel onderbouwing (zie hieronder).

Onderbouwing gerechtvaardigd belang

Als men gebruik wil maken van het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond, dan moet men een belangenafweging maken. Enerzijds moet het belang van de verwerkingsverantwoordelijke (die van de organisatie) worden afgewogen tegen het (privacy)belang en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen (de leerlingen/ouders). Bij de afweging moet op de volgende factoren worden gelet:

  • Wat is het gerechtvaardigd belang bij de verwerkingsverantwoordelijke?
    Het innen van een momenteel openstaand geldbedrag.

  • Is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang te bereiken?
    Ja, de verwerking van het e-mailadres/telefoonnummer is noodzakelijk. Bijvoorbeeld als het ondanks eerder minder ingrijpende pogingen om contact te krijgen (aanbellen/langsgaan) niet mogelijk is om contact te krijgen. 
  • De daadwerkelijke belangenafweging, waarbij de volgende factoren van belang zijn
    Het belang van de organisatie weegt zwaarder van het belang van de betrokkene. De impact van de verwerking is namelijk niet groter dan eerder handelen; het feit is en blijft dat de deurwaarder in contact moet komen met de betrokkene. Het gaat om contactgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. Ook worden er niet onevenredig veel gegevens verwerkt. Daarbij komt dat de betrokkene reeds op de hoogte is van het feit dat de deurwaarder contact met hem/haar zal opnemen.