Met wie hoeft er geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten?

Er is geen verwerkersovereenkomst nodig als de organisatie waaraan u gegevens verstrekt geen verwerker is, maar zelf verwerkingsverantwoordelijke is. Het betekent ook dat deze organisatie zelf moet bepalen of de verwerkingen voldoen aan alle eisen van de AVG. Bijvoorbeeld of er een geldige grondslag is om de persoonsgegevens te verwerken.

Voorbeelden van andere verwerkingsverantwoordelijken zijn: de Belastingdienst, een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, DUO en de Onderwijsinspectie.