Met wie moet er een verwerkersovereenkomst worden afgesloten?

Als school moet je met iedere partij waaraan jij de opdracht geeft voor het verwerken van en hen voorziet van persoonsgegevens, een verwerkersovereenkomst afsluiten. Dat loopt uiteen van de partij die de salarisverwerking van de medewerkers doet, een cloud leverancier tot de uitgever van digitale leermiddelen en de schoolfotograaf.