Moet ik een datalekprotocol hebben?

Het is zeer aan te raden om een datalekprotocol op te stellen. Je kunt hiervoor eventueel dit template gebruiken. Dit helpt de school om op een gestructureerde en overzichtelijke wijze te beoordelen of er sprake is van een datalek en stuurt in de te nemen stappen. Neem in het geval van een (potentieel) datalek altijd contact op met de FG voor advies!

Let op: de AVG schrijft voor dat álle incidenten gedocumenteerd moeten worden door de school, ook die incidenten die niet zijn gemeld bij de AP omdat het niet hoefde. Neem de handelingen hiervoor ook op in het protocol.