Moet ik met gedetacheerden een verwerkersovereenkomst sluiten?

In principe is een gedetacheerde geen verwerker en hoef je als school daarom geen verwerkersovereenkomst af te sluiten. Wat van belang is, is om te bepalen of sprake is van een hiërarchische verhouding tussen de inlener en de gedetacheerde. Van dat criterium is afhankelijk of dat sprake is van een verwerker en of er dus een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten.

Van een hiërarchische verhouding is sprake wanneer de gedetacheerde werkt onder de instructies van de inlener. Over het algemeen zal dit het geval zijn, omdat de school op grond van de (detacherings)overeenkomst bevoegd is om aan de gedetacheerde instructies te geven. Wij raden je wel aan om dit goed op te nemen in de overeenkomst die jullie sluiten met de gedetacheerde.

Als er sprake is van zo’n hiërarchische verhouding met de gedetacheerde, dan is er sprake van zogenoemd ‘intern beheer’. Dat wil zeggen dat de gedetacheerde dan ‘gewoon’ onder de AVG-verantwoordelijkheid van de school valt, net als bijvoorbeeld een reguliere werknemer. Er hoeven dan geen aanvullende afspraken gemaakt te worden door middel van verwerkersovereenkomst, want de gedetacheerde werkt onder jullie verantwoordelijkheid volgens jullie privacybeleid/-werkprocedures. Wel is het natuurlijk dan van belang om toezicht te houden op het feit of de gedetacheerde volgens de eigen privacybeleid/-werkprocedures werkt.