Moeten wij ons aansluiten bij ECK-iD van Kennisnet?

Het is zeker aan te raden om je aan te sluiten bij ECK iD. Sinds schooljaar 2018 – 2019 is het ECK iD beschikbaar voor alle leerlingen in het primair onderwijs. ECK iD is een unieke en sterk beveiligde identificator die er voor zorgt dat met minder persoonsgegevens toch trefzeker ingelogd en gebruik gemaakt kan worden van digitale leermiddelen. Gebruik van het ECK iD is wettelijk bedoeld voor de Educatieve ContentKeten. Dit is de keten waarin administratiesystemen van scholen, ELO’s, toegangsdiensten, distributeurs en uitgeverijen gekoppeld zijn en samenwerken om het gebruik van digitale leermiddelen mogelijk te maken. In het VO en MBO is introductie van het ECK iD voorzien voor schooljaar 2019 – 2020.

Bron: https://www.eck-id.nl/ (bewerkt)