Mogen ouders op basis van het inzagerecht alle gegevens van hun kind inzien of alleen het LAS/LVS?

Dit artikel uit onze kennisbank is afgeschermd.

Gebruik het wachtwoord om toegang te krijgen.